Regulamin

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Domena internetowa www.velucci.pl jest własnością firmy PARADISO Aleksandra Marszałek z siedzibą w Zgierzu przy ul. Ozorkowska 36 NIP: 7322199459 REGON: 385961014.

2. Zakupów w sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

3. Wszelkie zapytania na temat działalności sklepu VELUCCI oraz składania i realizacji zamówień można składać telefonicznie pod nr +48 602 609 295 lub drogą e-mailową: bok@velucci.pl

4. W sklepie sprzedawane są towary (wyroby jubilerskie). Informacje zawierające parametry danego towaru znajdują się w jego opisie na stronie sklepu. Każdy towar ma swoje specyficzne właściwości, jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy. Kamienie szlachetne z natury różnią się od siebie i nigdy nie są identyczne.

5. Zdjęcia prezentowane w sklepie oraz inne formy wizualizacji towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter jedynie informacyjny.

 

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie na towary mogą składać Klienci posiadający status zarejestrowanego oraz niezarejestrowanego użytkownika Sklepu VELUCCI.

Dla uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika należy wykonać następujące czynności:

- dokonać rejestracji w Sklepie;

- dokonać aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta podany przy rejestracji;

- zalogować się w Sklepie przy użyciu loginu i hasła podanych przy rejestracji.

2. Sklep VELUCCI zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta np. telefonicznie.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, dodanie towaru przez wybór przycisku „Zamów”.

W następnej kolejności Klient otrzyma na e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia.

4. Dokonywanie zakupów w Sklepie VELUCCI jest możliwe przez 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 10 dni, które liczone są w następujący sposób:

- jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz.8.00 a godz.14.30, zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu;

- jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej, zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia.

6. Zgodnie z przepisami do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, to jest: zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

7. Sprzedaż towarów w Sklepie, a także posprzedażna obsługa konsumentów, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na e-mail: bok@velucci.pl do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane w serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia przyjęcia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument np. faktura VAT lub paragon fiskalny.

12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 3. CENA I PŁATNOŚCI

1. Wysokość cen podana w sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Klient ma prawo do następujących form płatności:

 - przelewem tradycyjnym na konto: ING 32 1050 1461 1000 0097 2911 8944

 - płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

 - płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

 - płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera (opcja: kurier) lub listonosza (opcja: Poczta Polska).

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 4. DOSTAWA TOWARU

1. Koszt dostawy zmówionego towaru do Klienta jest podany na stronie sklepu i jest on zmienny w zależności od aktualnych promocji i ustaleń.

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przez firmę InPost prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem tego przewoźnika dostępnym na stronie www.inpost.pl lub poprzez firmę DPD prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem tego przewoźnika dostępnym na stronie www.dpd.com.pl

3. Zwracamy uwagę klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką, jak asortyment sklepu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają także na odbierającego paczkę szereg obowiązków.

4. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem, Klient ma prawo nie odebrać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem.

6. Klient ma prawo do zlecenia Sklepowi dostarczenia przesyłki na adres osoby trzeciej, jednak tylko wtedy, gdy zapłaci za zakupiony towar z góry w ramach płatności przelewem przez Przelewy24 lub kartą kredytową. Prawo to nie dotyczy płatności za pobraniem.

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt.4 §5 Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w sklepie towar składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną na e-mail: bok@velucci.pl W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni) zwrotu towaru do sklepu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt.1, Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru do sklepu pod następujący adres: PARADISO Aleksandra Marszałek, ul. Ozorkowska 36, 95-100 Zgierz.

3. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno zawierać następujące informacje:
adres sprzedającego, imię i nazwisko kupującego, nazwy kupionych przedmiotów, data zawarcia umowy, data odbioru przedmiotów, adres kupującego, data odstąpienia od umowy, numer konta na który ma zostać dokonany zwrot należności oraz podpis (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej).

Formularz odstąpienia od umowy

4. Sklep w wykonaniu obowiązku zwraca uwagę na art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

5. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania oświadczenia, na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru w Sklepie VELUCCI (np. paragon fiskalny lub faktura). Sklep może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do momentu otrzymania przedmiotu.

6. Sklep VELUCCI dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zwracamy uwagę Klientów na obowiązki, jakie przepisy wiążą z odstąpieniem, a w tym m.in. co do zwrotu towaru sprzedawcy w stanie niezmienionym wraz z potwierdzeniem zakupu.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. W przypadku zwrotu towaru Kupujący otrzymuje również zwrot kosztu przesyłki do niego, chyba że Kupujący skorzystał z opcji darmowej wysyłki. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sklep zwykły sposób dostarczenia, nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep VELUCCI nie ponosi kosztu odesłania towaru.

 


§ 6. REKLAMACJE

1.Towary zakupione w Sklepie VELUCCI mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiadają wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: bok@velucci.pl

3. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru na adres sklepu: PARADISO Aleksandra Marszałek, ul. Ozorkowska 36, 95-100 Zgierz wraz z:

- pisemnym opisem wady, do tego celu można skorzystać z formularza reklamacyjnego, do pobrania TUTAJ;

- dowodem zakupu (np. paragon lub faktura);

- kartą gwarancyjną i certyfikatem autentyczności VELUCCI.

4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep VELUCCI wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep VELUCCI zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§ 7. GWARANCJA

1. Przedmiotem umowy gwarancyjnej zawartej między Klientem a Sklepem VELUCCI są wyroby jubilerskie.

2. Sklep VELUCCI udziela gwarancji na wyroby jubilerskie na okres 12 miesięcy liczony od dnia sprzedaży.

3. Gwarancja obejmuje jedynie wady wyrobu jubilerskiego powstałe z winy producenta.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania biżuterii przez Klienta.

5. Klient traci prawo do gwarancji w przypadku dokonywania samowolnych napraw i przeróbek.

6. W przypadku wady wyrobu jubilerskiego powstałej z winy producenta, Reklamujący zobowiązany jest odesłać wadliwą biżuterię w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną.

7. Sklep VELUCCI rozstrzygnie o zasadności zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania biżuterii zgłoszonej do reklamacji.

8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep VELUCCI naprawi wadliwą biżuterię, wymieni ją na nową lub zwróci Klientowi należność.

 

 § 8. NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu VELUCCI na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu VELUCCI. 

 

§ 9. DANE OSOBOWE

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez VELUCCI danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

§ 10. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie VELUCCI.

4. O wszelkich zmianach w regulaminie firma VELUCCI powiadomi zarejestrowanych użytkowników sklepu drogą mailową, na adres podany przy rejestracji.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl